• Call us

WhiteLoveTree

אנחנו מאמינים שכל התחלה היא ברכה (בפרט חתונה!) ושחשוב ברגעים כאלה להיות בנתינה ולתת את הברכה הלאה (ביהדות נהוג שהחתן והכלה הטריים מברכים את האורחים).
אז כאוהבי טבע… וכמושבעי חתונות כפריות, אצלנו עושים את זה אחרת –
זוגות מוזמנים לנטוע עץ לכבוד יום החתונה שלהם, ובכך לתת בחזרה לטבע ולעולם מהברכה המיוחדת שהם זכו בה. הנטיעה יכולה להיות מלווה בטקס, גם בבוקר האירוע (במסגרת ה White Picnic) או בבוקר שלאחר ה White Night (בנוכחות חברים או המשפחה הקרובה).
אנו כמובן נדאג לספק לכם את כל הנדרש לביצוע המשימה (לא צריך להביא אתי חפירה מהבית…), ותוכלו לבחור את סוג העץ, מתוך משפחת העצים המתאימה למרקם האקולוגי של הגן.
אנחנו מצדנו מבטיחים לדאוג לעץ שלכם, לטפח אותו ולעשות כל שביכולתנו כך שהוא יגדל, יכה שורשים ויפרח.

  • Call us